Welkom bij Zorggroep De Oude Heerlijkheid

Zorggroep De Oude Heerlijkheid is een kleine AWBZ erkende thuiszorgorganisatie. Dit geeft ons een enorme flexibiliteit waardoor wij ons kunnen aanpassen aan de veranderende markt.

De Oude Heerlijkheid werkt vraag gestuurd. Wij zijn een vraag gestuurde (thuis)zorgverlener.

Wij luisteren naar onze cliënten en doen er alles aan om de (thuis) zorg te verlenen die de klant verlangd.

De cliënt geeft aan hoe zij haar zorg wil ontvangen en De Oude Heerlijkheid zorgt voor de realisatie. De Oude Heerlijkheid is zich er van bewust dat niet alle wensen van de cliënten realiseerbaar zijn, in voorkomende gevallen kijkt De Oude Heerlijkheid samen met de cliënt naar alternatieven.

De Oude Heerlijkheid biedt zorg aan ouderen, zieken, gehandicapten en mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De Oude Heerlijkheid doet dit met respect voor de medemens. Voor De Oude Heerlijkheid is de kwaliteit van het leven van de cliënten haar hoogste prioriteit.

Zorggroep De Oude Heerlijkheid streeft ernaar zo min mogelijk verloop van zorgverleners te hebben zodat de cliënt een goede relatie kan opbouwen met de zorgverlener(s).

De zorg verleent door Zorggroep De Oude Heerlijkheid is hoogwaardig, betrouwbaar, flexibel en is er voor alle inwoners van haar zorggebied Almere, Amsterdam, Diemen, Utrecht Gooi en of Zaanstreek-Waterland ongeacht ras, levens- of geloofsovertuiging.

Haar werkmethode is volledig transparant.
Wij zijn verhuist ons bezoekadres is vanaf 28 februari Eemmeerlaan 30, 1382 KA te Weesp.